Fremtiden blir AI assistert. Ikke AI dominert.

Det er viktig at du tar i bruk chatboter, for er det en ting som er sikkert så finnes disse på alle mulige arbeidsplasser i fremtiden.

En chatbot kan stillasbygge rundt ditt læringsarbeidet. Det betyr at den kan fortelle deg det du ikke forstår og den kan hjelpe deg å strukturere ditt arbeid. Den er alltid tilgjengelig og kan være din personlig læringsassistent for å hjelpe deg med, eksempelvis, å:

  • utvikle innhold sammen med deg
  • differensiere lærestoffet for deg
  • vurdere og gi deg tilbakemelding
  • veilede deg,
  • idémyldre
  • gjøre operasjonelle og administrative oppgaver
  • utvikle ferdigheter og kunnskap som senere kan bli kompetanse     

Når vi sier utvikle innhold trenger ikke dette være innholdet til en tradisjonell tekst. Det kan være en film, podcast, idé, konsept, problemløsning osv.

Når vi sier differensiere lærestoffet for deg kan det være at den skriver om en tekst for deg som du syns var vanskelig å forstå, eller den forklarer et begrep for deg som du ikke forstår, eller lignende.  

Når vi sier vurdere og gi deg tilbakemelding kan det være rundt din forståelse av noe, altså at du forklarer hvordan du forstår noe, og den kan fortelle deg om du forstår det litt, mye eller ikke i det hele tatt. Du kan be om en vurdering eller en tilbakemelding på tradisjonell tekst, eller en idé og ulike problemstillinger du plundrer med. Men det kan også være at du har kommet opp med et konsept som du vil drøfte med noen eller en problemløsning du har osv. Chatboter er gode til å komme med veiledning.

Når vi sier idemyldring kan det være nærmest til hva som helst som innhold til en tekst du skal skrive, ideer til ulike tekster, ulike problemstilling, ulike perspektiver i et konsept, mulige problemløsninger, ulike strukturer osv.

Når vi sier at de kan hjelpe deg med å gjøre operasjonelle og administrative oppgaver tenker vi på kjedelige ting som å sortere og organisere data, lage (tids)planer, analysere og oppsummere store tekstvolumer, hjelpe til med å skrive rapporter eller søknader, oversette tekster, samt korrigere grammatikk og stil i tekster, lage quiz-spørsmål, å gi raske svar på vanlige forespørsler, hjelpe til med grunnleggende dataanalyse eller statistikk og hjelpe til med å strukturere og formulere e-poster.

Når vi sier at den kan hjelpe deg med kompetanseutvikling så er dette siste steget i noe. Du må først få noen ferdigheter i eksempelvis et fag og noe kunnskap og når du utvikler flere ferdigheter og mer kunnskap kan vi på et gitt punkt si at du har utviklet kompetanse. Denne læringsassistenten vil kunne hjelpe deg i dette arbeidet.

Vi leser ofte at chatboter kan hjelpe deg til å jobbe mer effektiv, men min påstand er at de også kan hjelpe deg til å jobbe ueffektivt. Dette fordi det kommer an på om chatboter forstår hva du prøver å gjøre. Du må fortelle den nøyaktig hva du vil at den skal gjøre. Og det har jeg forklart i den nye utgaven av boken Digital studieteknikk for studenter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *